Historie školy v Závratci (E. Alvarezová)

Dovolujeme si vám představit další velice zajímavou práci o historii naší závratecké školy, která byla zpracována jako semestrální práce.
Práce byla vytvořena ve druhém ročníku bakalářského studia kulturních dějin v roce 2013 na Univerzitě Pardubice slečnou Elizabeth Alvarezovou z Třemošnice. V textu nalezneme další pohled do historie naší obce a života našich předků.
Děkujeme paní Alvarezové za laskavé svolení k publikování její práce, kterou naleznete zde.